Tłumaczenie Słownik Context Koniugacja
Reklama
Reklama

Synonimy dla zapobiegać w języku polskim

Czasowniki

Przykłady:

Ekologiczne metody chowu powinny zapobiegać zbyt wczesnemu dojrzewaniu drobiu.

Państwa członkowskie powinny ponadto zapobiegać wszelkim nieprawidłowościom lub niewywiązywaniu się z obowiązków przez beneficjentów, wykrywać je i skutecznie zwalczać.

Standardowy