Tłumaczenie Słownik Context Koniugacja
Reklama
Reklama

Synonimy dla uniknąć w języku polskim

Czasowniki

Przykłady:

Ale gdy wiesz o pułapce, możesz próbować jej uniknąć.

Terminy wyznaczone w rozporządzeniu pomogłyby uniknąć nadmiernych opóźnień w rozpatrywaniu kompletnych wniosków i przyznawaniu wsparcia finansowego.

Standardowy