Tłumaczenie Słownik Context Koniugacja
Reklama
Reklama

Synonimy dla odcinek w języku polskim

Rzeczowniki

Przykłady:

Ulgi mogą dotyczyć tylko opłat pobieranych za określony odcinek infrastruktury.

Badaną substancję wprowadza się w ten sposób, aby zatopiony odcinek kapilary znalazł się poniżej powierzchni cieczy.

Standardowy