Vertaling Woordenboek Context Vervoegen
Advertentie
Advertentie

Synoniemen voor passendheid in het Nederlands

Zelfstandig naamwoord

Voorbeelden:

In alle gevallen onderzoekt de aangemelde instantie de passendheid van de regeling en beslist ze in hoeverre toezicht noodzakelijk is.

passendheid: de steun moet er specifiek op gericht zijn een ernstige verstoring in de economie doeltreffend op te heffen.

Standaard