Vertaling Woordenboek Context Vervoegen
Advertentie
Advertentie

Synoniemen voor optimale in het Nederlands

Bijwoord/Overig

Voorbeelden:

De hoogste prioriteit moeten de versterking en de optimale benutting van het groeipotentieel zijn.

Maar, zoals ik al zei, wij moeten zorgen voor optimale duidelijkheid, controle en volledige kennis van de uiteindelijke doelstellingen.

Werkwoord

Voorbeelden:

Voor een optimale levering van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is verregaande verbetering van het netwerk van cruciaal belang.

Met het oog op een optimale productie moeten de kweekoesters zorgvuldig en overeenkomstig de getijdenstroming op de bedden worden geplaatst.

Bijvoeglijk naamwoord

Voorbeelden:

Bepaling van optimale werkmethoden moet een doel hebben: doorzichtig zijn en de hieruit voortgekomen lessen moeten expliciet worden gemaakt.

Zij kan, teneinde een optimale kosten/baten verhouding te bereiken, Ín naar behoren gemotiveerde gevallen, worden uitgebreid tot andere on t-wikkelingslanden.

Standaard