Vertaling Woordenboek Context Vervoegen
Advertentie
Advertentie

Synoniemen voor juistheid in het Nederlands

Zelfstandig naamwoord

Voorbeelden:

NB: Ondergetekende waarborgt de juistheid en volledigheid van deze verklaring.

Indien er metingen zijn gebruikt, de juistheid van de keuze en de wijze van toepassing van de meetmethoden.

Standaard