Vertaling Woordenboek Context Vervoegen
Advertentie
Advertentie

Synoniemen voor harte in het Nederlands

Bijvoeglijk naamwoord

Voorbeelden:

Mevrouw de Voorzitter, ik heb deze aanbevelingen van harte gesteund.

De PSE-Fractie wenst de rapporteur geluk met het verslag en steunt het van harte.

Bijwoord/Overig

Voorbeelden:

We steunen de amendementen van de rapporteur van harte.

Wij steunen de Commissie dan ook van harte bij haar streven de grootste uitstootbronnen aan te pakken.

Zelfstandig naamwoord

Voorbeelden:

Mevrouw de Voorzitter, allereerst wil ik de heer Adamou van harte gelukwensen met zijn prachtige werk.

Overigens zal de PPE-fractie dit verslag van harte steunen, wanneer het in dit Huis ter stemming wordt voorgelegd.

Standaard