תרגום מילון Context הטיות
כל זה כן למה פה אה
שום מדוע טוב בסדר היית
הא אין בעיה אין מעבר הרבה
נכון בריא אהה קרוב אני כן
זהו אוי עוד מאוד האמת
במקום פשוט הייתי איזה פחות
ישר שני עליך מספיק קדימה
קצת ודאי כפי כאילו שלום
קצר כמה פעם רע ביותר
כדי מעט שאסור מה לא לוותר
שלנו לפחות פנוי כמו שתהיה
בלבד ממה נורא זה נכון הנה
על אותם יפה בעוד וואו אם כך
מה עם אז משהו ככה תודה
ענק נותרו יותר מדי הנכונה
קודם יותר מדי רציתי ברגע נכונה
עכשיו שהיו הכל בסדר הגדולה ועוד
בסדר גמור ממני מרענן כדי להיות עצמי
אמא זה כל תודה רבה עם זה לבד
במצב נוח ובכן יש למרות
מובן לאט בלי זה מעולם
ולא כלומר יש לי אחד לא
מתי אלא אף פעם בבקשה בכל
כיצד כבר לא כאן כך רבה
לעזאזל לפנות בכלל שלילי היכן
פתאום לפיכך טובות הוגן בנוח
גרוע רב ויש זה כן טוב מאוד
מישהו עליה כאשר חמור ואז
לכל הרוחות אמצעי אפילו סופר מצפה
העניינים היו כה זו יעזור
ממנה שלא הקודם יפה מאוד השלם
היה לי מאשר הכול על זה העובדה
שווה מקסימה נקי רק בגלל על אותו
זה הכל לעניינים לסיים בדרך מימיי
לזה לאחר החתיכה כי הוא שאלו
יש כאן הרי מונח כולם רעים
לכל בתור תן לי איפה את כל
עוזר חיובי ברור נקודה למעלה
נראות לעמוד ממש טוב הבחורה אנשים
היום למעשה בוא שנייה זה הוא
כמעט כדי להפוך היפה אף פעם לא לאן
שוב תני לי שזה מה זה דרך
טרם טובת איתך ערב כל אחת
אני בסדר הידד בטוח מוקדם תאמת
נורמלי זה אתה בזה אבל מעולם לא
בשעה לפתוח ימין אני מצטערת ממש לא
המקורי עם עד כמה שהוא חלק
פעם לא עושים את זה שקט קשים איך
כעת יש פה כבד לכן אמור
בדיוק כל היה זה אבל זה לעולם לא
הבנת סתם ככה ממש אז למה בכלל לא
במלוא מאלו הטובה עשיתי אשר
בהיר מקסים מה אם כבר היה שם
שיש אתה גדול לקחת את יש לו
ממש טובה לפני טובה מאוד כלל לא נראה
להריץ ולאחר מכן לחשוב על נניח ברשותך
שמי רציני הערב הרבה זמן חזק
היא הקטנה למדי עם ה אפשר
האם יש מוכרחים לאיזה שהכל במציאות
שמח לזכות עשה זאת להעלות שנראה
לחזור שצריך עמוק כרגע בכל אופן
אצלך נעימה פעם אחת לחדור להתחיל
במחלקת מושג אחר כך כלום אנוש
מתוק לתא מי אתה מס איך אתה
רשע שבו גבוה עדין הוא כן
במיוחד זאת הייתה הכי המון להקים
דווקא למי לתת אפס אומרת
יהיה חדשה סוג לחלץ ברע
לגמרי ובכל זאת להרוויח רצינית בוגר
לעבוד כל-כך הרבה להגיד להסתדר היה
יש להם תצליח מאוד טוב היפים הבעיה
הגדול הנכונות לספק משנה ישנו
למרות זאת אכן איך את להתגבר אותה
במשך כל-כך טוב לשאת שלם עם זאת
לענות כל כך טוב טוב במיוחד שאלה הנכון
לכאן אף להניח את הטוב ביותר עסק
תוכל תמיד הלא איש היה צריך
לאכול לי לאחר מכן מדי פעם כל זמן
סליחה כמובן מזמן לנהל לתוך
אם זה זה בכדי לשום מקום חולה
לבוא מבינה באמת לומר זה בטוח
ברצינות הלאה אף אחד לא המתוק שזו
זהו זה כנה מגניב מאוד מספר כולן
להסדיר בחיים מועיל מצלמים מכובד
זהו זהו הו מצב חמה בעיה
למה לא מבוגר איך היה בחוץ מכאן
יפיפייה עתה זקן גדולים לא כן
קיימים הצעיר לפגוע טובי אחרי
זוהי היחידה לדחוף מהנה לשלוח
לשים בשביל זה בפעם הראשונה חשוב לספוג
בכנות או לא מקרים חופש מתאים
במצב טוב בעד זו היתה נפלאה העניין
הנני מושלם לקפוץ זמן לכבוש
לקרוא החתיך מצטיין נחמדות יפיפיה
לבדוק את לקבוע מכך שתחזיר לטובה
טעים לא באמת עליו זה הזמן ללכת על
הצליחה להספיק מובן מאליו בפנים קטע
הנה אני הנחמד בהחלט כשורה אז מה
מעולה שלו וודאי שיש לו לכתוב
להחליף ממילא ללדת היה לנו ממש בסדר
העל טובה בו הגאוני יפייפיה מסודר
כראוי הדרך מאחר להוציא לסגור
די שכל הבנתם להגיע ככל
להבין כזה דבר מיוחד ישרה
לרדת לרקוד הנה זה להכנס לבקש
לשם מה בתוך היפהפייה להשיג לארגן
להכיר טוב עוד בנושא טעימה לנסות
הסיפור אני בסך הכל להרחיק היטב
כל כך אז נראית השתנה לעקוב למצוא
קרוב לוודאי איזו הזמן הזה צר להופיע
בדיוק כך נושא מסודרים גמור וכך
כיוון רגוע ליד לעזור ציוץ
מאד להיפטר חייב מתאימה למנוע
מאזור גלויים לטפל לחלוטין עצומה
יצליחו מוביל נחמדים מה לגבי מי זה
צלול ורק אחרת או מה לבוש
לקחת בכניסה מצטער נפלאים הנה לך
עד עכשיו מדהים יותר טוב כדי להעביר רק
כל מיני אפילו לא שהיית למען האמת טוב לב
אדוני לא טוב לגבי אותו בן דמי
עושה זאת דחוף אדיר מוצלח בסוף
אחר-כך היפהפיה לכל זה נפלא נהדר
חוקית להראות חוץ מזה בריאה לנצח
זה לא להיפגש בחור שמא למה שלא
צדיק יצא להחזיק ללמוד טוב אז
ללוות רגע לא כל-כך השניה החמות
מאושר שיש כאן כאלה כמה זה לשתות
ההגון לעשות את המצב עוד כמה קל
עושה את זה לנהוג נאה מקודם נחמד
מתישהו אחלה בואו נלך לנטוש מה יש
איתנו לגשת זה היא שכנראה להרגיש
לאסוף כמוני כבוד להצליח להרשות
להיכנס מדוייק להציע חברה המתוקה
חכה להשפיע הבן תקין תקופות
ספורים ליידע הצליחו לרכב נהדרת
להשתתף בשאר נעים מאוד הנחמדות לפתור
הופעת מדהימה יוצא מן הכלל מוכשר לעבור
לאתר מצוין מאושרת הענק למות
שנים קשוח סתם פעמים פחות טוב
בטוחים הגונה נהדרים לגייס זאת אומרת
נעים נחמדה מזיק להאמין הולך
למרוח לחפש עמוס גם לא להציל
קשה תבין לבחור בתנאי מאז
להעניק הכנת לחסל המתאים כולו
קח בת להסתכל על לעוף ליצור
נכון זה ברקע לשמור על לאחוז השלט
לקנות גלויות זה מה לבן רחוק
נכון מאוד סבבה דרך אגב שנשאר רשות
לתפוס איום צעיר מצליח לבלות
במקום זאת נחמד מצדך לחלוק מגניב בנוסף
עבודה יפה מעשה ממש נהדר אמיתי מבוגרת
לשחזר לפגוש שלהן הקודמת נתן
בסופו של דבר מהיום נעימות לחולל מוזמנים
לגרום לשמור ידידותי שתרצי מדהימים
אותו כל בצורה יפה עומדת נוראית דמות
החמה השקט אין זה כביר המורה
להפיק מבריק להוריד את מה על מצויין
ארוכה אדיב גוף בוודאי בשלב
בבית שגוי נראה לי מוטב צנוע
לצלם בקשר טעם ללמד להדליק
של כשאני לרוץ איני לקלוט
הזה הוא להתעסק בעצם בעיקר אי-פעם
בשטח קטנות נהדרות הבוקר להכין
צעד קדימה לגלות למלא זה שם אממ
לשכנע נמסר רעיון כל הזמן אישה
מפתיע מצוינת כהלכה בימינו לעזוב
האמתי בוודאות להשאר למקום טיפוס
חם אם ככה בפועל אילך להעיף
לרגע אותו היה להם דומה הישרה
בודדות לבטח מרגע את השטח מעניין
משובחת לרשום שעה לחיות פנימה
מכן צוות גם אתה להשאיר לברוח
זה ברור לא כך לקיים שזאת בחזרה
לשחק היינו לספר ביום הטובים
שיהיה לי הלוהטת לעצור בדבר בחורה
תפסיק עם זה לקבל בטירוף כלל לפשוט
לנשור בגלל זה מה זה מה מתחת לא נכון
לצאת החוצה לעורר הכניסו רומן ברורה
רק כדי לעלות הרגע הקרקע למשוך
מישהו אחר הבעלים הנפלא לנסוע להיות
ברם להפוך ללכת עם יקר מאחור
הוא שם לעולם לארח הנהדר זוג
לגדל כל אחד האין זה משם לשחרר
חברותי כמו זה לבקר לזוז אי פעם
מדליק כלי יופי של ו לא היפיפיה
שהיינו מרוצה חזקים להיפגש עם להשתלט
חשובה ללכוד טוב מאד מוצלחת זמנים
טוב טוב דבר אחר בפירוש לעבור את לסדר
ליציאה להיעשות לחלות ובכן אז היושר
לוהטת החזירו בקרוב הנעימה לתקן
הנכונים במרחק למסלול הוי לפסוע
להסתלק המזל לעסוק להגיש לרכוש
גרועים להישאר לפרסם מבלי מרווח
לשאול האושר זה בסדר לא ככה עניין
להפיל המשיכה תביני הצוות להזיז
לעשות אומרים בגדול לקצה לדבר
בהמשך מכובדת לאללה לגמרי בסדר לדעת
עד כדי כך ענקית מאושרים לשבת לזהות
כדי להבין רעיון טוב שם שטוב חומר
ישנם עצור לסבול בוטה להסתובב