תרגום מילון Context הטיות
פרסום
פרסום

מילים נרדפות ל-להחשיב בעברית

פועל

דוגמאות:

אני עדיין לומד על, המורכבות של חברות אבל יהיה לי לכבוד להחשיב אותך כחבר שלי.

תראה, אני לא יכול להחשיב את השעה אם אתה לא מדבר.

סטנדרטי